Електронне урядування
Форма входу
Категорії розділу
Електронне урядування [30]
Електронне урядування на місцевому рівні [2]
Електронне урядування на регіональному рівні [6]
Електронні послуги [22]
Нормативно-правове забезпечення е-урядування [1]
Пошук
Наше опитування
Оцініть важливість е-урядування для України
Всього відповідей: 142
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Субота, 17.11.2018, 02:31
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Каталог статей
Головна » Статті » Про електронне урядування в Україні » Електронне урядування

«Концепція побудови комплексної системи «Електронний регіон» (Дніпропетровська область)»
Поточний стан інформатизації Дніпропетровської області.
Дніпропетровська область є одним із провідних регіонів України, що займає 5,3% її території з часткою населення – 7,4%, економічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Область має вдале географічне положення, природні ресурси, зокрема родючі землі, потужну промисловість, науковий та освітній потенціал, високорозвинену транспортну і фінансову інфраструктуру. Регіон підтримує економічні відносини зі світовими ринками, є наближеним до основних ринків Європи, СНД. Унікальне географічне розташування області на перехресті економічних, підприємницьких, торговельних та комунікаційних шляхів створює сприятливі умови для розвитку і подальшого поглиблення всебічного міждержавного співробітництва, перетворення області на діловий центр України.
Цілеспрямована реалізація завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» у Дніпропетровській області здійснюється з 2002 року.
За цей час в області створено базову системну інфраструктуру на основні застосування інформаційних технологій – захищений телекомунікаційний центр, який об’єднує більше 25 серверів та на базі якого створено єдину регіональну інформаційно-телекомунікаційну мережу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Дніпропетровської області (більше 1500 користувачів) та єдиний інформацій веб-простір органів влади області (27 веб-сайтів).
Дніпропетровщина – перша серед регіонів України створила власний акредитований Центр сертифікації електронних ключів, завдяки чому успішно впроваджується система електронного документообігу в органах влади Дніпропетровської області з використанням електронного цифрового підпису та штрих-кодування.
В 2007 році Дніпропетровською обласною радою першою в Україні прийнято регіональну програму розвитку місцевого самоврядування, одним з головних завдань якої є термінове вирішення проблем інформатизації органів місцевого самоврядування базового рівня області (сільські, селищні, міські ради) та стимулювання органів місцевого самоврядування до реалізації спільних проектах з міжнародними та українськими фондами і організаціями.
Одним з важливих результатів вказаної програми стала реалізація з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Фондом Східна Європа спільного проекту «Електронне село». Завдяки якому здійснено підключення 334 органів місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради міст районного значення) 22 районів Дніпропетровської області до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі з наданням доступу до мережі Інтернет, системи корпоративної електронної пошти і системи «ЛІГА:ЗАКОН» та впроваджено веб-сайти 22 районів області.
У 2010 році Дніпропетровською та Одеською областями успішно реалізовано пілотний проект упровадження технологій електронного урядування згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 360-р «Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування», головною метою якого було відпрацювання єдиних стандартів обміну електронними документами на основі єдиного формату електронних повідомлень Moreq1.
Одним з головних стратегічних результатів реалізації програм та проектів інформатизації в області стало створення технічної, технологічної, організаційної та кадрової бази для запровадження пілотного інноваційного проекту з електронного урядування за світовими стандартами «Електронний регіон» для подальшого поширення на всеукраїнському рівні.
В основу проекту «Електронний регіон» покладено метод проектного управління з урахуванням Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області. Для покрокового отримання конкретних результатів напрацьовано портфель проектів (50) з електронного управління, на базі якого створено «дорожню мапу» проекту «Електронний регіон». В основу «дорожньої мапи» покладені 8 цільових напрямків (цільових програм), за якими структуровані всі проекти, а саме:
1. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури регіону (6 проектів).
2. Системи підтримки прийняття управлінських рішень (9 проектів).
3. Електронне управління пілотними кластерами регіону (6 проектів).
4. Електронні послуги (6 проектів).
5. Електронне управління охороною здоров’я (6 проектів).
6. Електронне управління соціальним розвитком (9 проектів).
7. Електронне управління екологічною, техногенною та громадською безпекою (5 проектів).
8. Соціально-психологічна трансформація свідомості мешканців регіону при переході до інформаційного суспільства (3 проекти).
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція.
Основні проблеми, які потребують вирішення:
 відсутність інтегрованої системи національних інформаційних ресурсів та інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 неузгодженість нормативно-правової бази, переважна відсутність державних та галузевих стандартів у інформаційній сфері;
 обмеженість доступу громадян та суб’єктів господарювання до інформаційних ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в соціальну сферу та незадовільний рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
 недостатньо впроваджуються інформаційно-аналітичні системи;
 відсутність відділів (секторів) інформаційно-комп’ютерного забезпечення як у районних державних адміністраціях, так і в органах місцевого самоврядування, призводить до ускладнень у задоволенні потреб місцевих органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і забезпеченні темпів розвитку інформатизації у районах, як через недоліки в самій структурній побудові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладено додаткові обов’язки щодо підтримки технічного стану комплексу програмно-технічних засобів;
 відсутність типових технічних рішень стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування.

Мета, принципи і завдання Концепції.
Мета – побудова комплексної системи «Електронний регіон» шляхом інтеграції регіональної інфраструктури в єдину систему надання послуг населенню та налагодження ефективної взаємодії органів влади із громадянами та суб'єктами господарювання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Створення системи «Електронний регіон» спрямована на забезпечення прав громадян та бізнесу на отримання достовірної та об’єктивної інформації про діяльність органів державної влади, надання цими органами інформаційних, адміністративних і інших послуг юридичним та фізичним особам за допомогою мережі Інтернет, розбудову інформаційного суспільства в Україні, поліпшення основних організаційно-правових засад інформаційної взаємодії державних органів, юридичних і фізичних осіб в межах цієї системи, підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, а також забезпечення контролю за результативністю діяльності органів державної влади з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки.
Основними принципами побудови комплексної системи «Електронний регіон» є:
 відкритість інформаційних систем, інтеграція наявних систем та інформаційних ресурсів із різною архітектурою з можливістю їхнього подальшого розвитку;
 забезпечення інтерактивного доступу до інформаційних систем та ресурсів;
 унеможливлення процедури дублювання збору та обробки інформації через забезпечення її обробки у режимі реального часу засобами самих інформаційних систем;
 забезпечення безперебійності та надійності функціонування інформаційних систем із забезпеченням системи захисту інформації.
Враховуючи мету та основні принципи, завданнями побудови комплексної системи «Електронний регіон» є:
 формування єдиного інформаційного простору та здійснення інтеграції інформаційних систем та інформаційних потоків;
 забезпечення відкритості та доступності інформації для громадян;
 залучення громадян до участі у формуванні та вироблення державної політики;
 розвиток інфраструктури системи надання інформаційних послуг населенню області, у тому числі з використанням Інтернету;
 вертикальна і горизонтальна, міжвідомча і міжрайонна інтеграція наявних та тих, що створюються інформаційних систем;
 забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 відкритість та масштабованість інформаційних систем;
 забезпечення комплексного захисту інформації при організації інформаційного обміну.

Механізм, засоби і строки реалізації Концепції.
Комплексна система «Електронний регіон» повинна забезпечити інформаційну взаємодію органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян.
Інформаційну взаємодію органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян необхідно забезпечити шляхом створення архітектури, інфраструктури комплексної системи «Електронний регіон», яка є сукупністю нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації, шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних органів місцевого самоврядування, яке забезпечується наданням автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних органів місцевого самоврядування чи наданням та регулярним оновленням відповідних інформаційних ресурсів.
Основними принципами побудови комплексної системи «Електронний регіон» є:
 надання послуг у будь-який момент часу (24 години на добу);
 максимальна простота і прозорість;
 єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
 забезпечення конфіденційності і виконання правил інформаційної безпеки;
 беззастережна орієнтація на думку громадян при реалізації нововведень.

Основні компоненти інфраструктури комплексної системи «Електронний регіон»
Інформаційно-комунікаційна інфраструктура, а саме, сукупність територіально розподілених державних і корпоративних інформаційних систем, ліній зв’язку, мереж і каналів передачі даних, засобів комунікації і управління інформаційними потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування.
До основних компонентів інфраструктури комплексної системи «Електронний регіон» належать:
Інформаційне забезпечення управління регіоном:
 система управління ІТ-інфраструктурою регіону;
 система управління проектами;
 електронна демократія (можливість для громадян брати участь у формуванні та реалізації державної і місцевої політики за допомогою ІКТ).
Інфраструктура інформаційно-комунікаційних технологій:
 регіональна мультисервісна мережа телекомунікацій;
 система інтеграції міжвідомчої взаємодії;
 регіональний Центр обробки даних;
 комплексна система захисту інформації;
 регіональний сегмент національної системи електронного цифрового підпису для громадян та офіційних осіб;
 електронні реєстри, довідники та класифікатори;
 доступ до мережі Інтернет та наявність електронної пошти;
 системи відеоконференцзв’язку;
 системи IP-телефонії;
 системи call-центрів.
Системи підтримки прийняття управлінських рішень:
 база даних регіональних нормативно-правових актів;
 інформаційно-аналітичного управління регіоном;
 міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу;
 інформаційно-аналітичні системи «Електронний кабінет депутата» та «Електронний кабінет посадовця»;
 геоінформаційна система регіону та електронні карти;
 електронний бюджет;
 електронні закупівлі;
 електронний земельний кадастр;
 електронний містобудівний кадастр;
 інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності сільських (селищних) рад «Інтелектуальне село»;
 безперервної ІТ-освіти державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.
Електронні послуги (сервіси):
 портал електронних послуг;
 регіональна мережа інформаційно-ресурсних центрів «Відкрита влада»;
 регіональна мережа пунктів та засобів колективного доступу населення до публічної інформації та послуг.
Галузеве електронне урядування:
 соціальна сфера;
 охорона здоров’я;
 освіта;
 культура;
 наука;
 житлово-комунальне господарство;
 транспорт;
 екологія;
 безпека.
Взаємодія суб’єктів комплексної системи «Електронний регіон».
В комплексній системі «Електронний регіон» виділяються наступні основні сукупності суспільних відносин між:
1. Органами місцевого самоврядування і громадянами (G2C – government-to-citizen).
2. Органами місцевого самоврядування і приватними компаніями (G2B – government-to-business).
3. Органами місцевого самоврядування і державними службовцями (G2E – government-to-employee).
4. Різними органами місцевого самоврядування і рівнями державного управління (G2G – government-to-government).
5. Органами місцевого самоврядування і некомерційними (неурядовими) організаціям (G2N – government-to-NPO/NGO, де: NPO – Non-Profit-Organisation (некомерційна організація); NGO – Non-Governmet-Organisation (неурядова організація).

Фактично комплексна система «Електронний регіон» повинна здійснювати два види взаємодій: внутрішні і зовнішні.
Внутрішні стосуються взаємодій як органів місцевого самоврядування між собою, так й взаємодій між державними службовцями.
Зовнішні взаємодії забезпечують відносини органів місцевого самоврядування із всіма іншими суб’єктами. Окремо виділяються взаємодії з іноземними громадянами (особами без громадянства), іноземними і міжнародними установами.

Організація доступу до всесвітньої мережі загального користування Інтернет і ліквідації нерівності сільських і віддалених районів
Організація доступу до всесвітньої мережі загального користування Інтернет і ліквідації нерівності сільських і віддалених районів визначається:
 створення у найкоротші строки належних економічних, правових, технічних та інших умов для забезпечення широкого доступу громадян, навчальних закладів, наукових та інших установ і організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності до мережі Інтернет;
 розширення і вдосконалення подання у мережі Інтернет об'єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково-технічної, культурної та іншої інформації, зокрема тієї, що формується в органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, наукових установах та організаціях, архівах, а також бібліотеках, музеях, інших закладах культури, розширення можливостей для доступу в установленому порядку до інших національних інформаційних ресурсів, постійне вдосконалення способів подання такої інформації;
 забезпечення конституційних прав людини і громадянина на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 забезпечення підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через мережу загального користування Інтернет; створення умов для розвитку підприємницької діяльності та конкуренції у галузі використання каналів електронного зв'язку, створення можливостей для задоволення на пільгових умовах потреб у зазначених послугах навчальних закладів, наукових установ та організацій, громадських організацій, а також бібліотек, музеїв, інших закладів культури, закладів охорони здоров'я, включаючи розташовані у сільській місцевості;
 розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій у системі управління органів місцевого самоврядування, фінансовій сфері, підприємницькій діяльності, освіті, наданні медичної та правової допомоги та інших сферах;
 вирішення завдань щодо гарантування інформаційної безпеки, недопущення поширення інформації, розповсюдження якої заборонено відповідно до законодавства;
 вдосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів інформаційних відносин, виробництва, використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції, захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності, за навмисне поширення комп'ютерних вірусів.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року. Під час реалізації Концепції можуть бути визначені етапи впровадження побудови комплексної системи «Електронний регіон» (Дніпропетровська область).

Висновки та оцінка соціально-економічної ефективності комплексної системи «Електронний регіон»
Виконання завдань Концепції дозволить забезпечити не тільки сталий соціально-економічний розвиток області, а й інтегрувати область у європейський та світовий інформаційний простір.
Ефективність функціонування комплексної системи «Електронний регіон» повинна визначатися за наступними факторами:
 ефективністю взаємодії з громадянами;
 ефективністю взаємодії з підприємствами;
 ефективністю внутрішньої роботи кожної установи;
 ефективністю взаємодії органів державної влади між собою;
 ефективністю взаємодії державних органів з громадянами та підприємствами.
Кожен з факторів ефективності визначається по наступним показникам реалізації проекту:
 показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
 показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди та витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;
 показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки.
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і обласного бюджетів та інших джерел.

Список використаних джерел.
1. Закон України «Про національну програму інформатизації» № 74/98-ВР від 04.02.1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80/print1330697024385680
2. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» № 537-V від 09.01.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16/print1330697024385680
3. Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 «Про інформацію». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15/print1330697024385680
5. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15/print1330697024385680
6. Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17
7. Закон України № 80/94-вр від 05.07.1994 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80%2F94-%E2%F0
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 29.03.2006 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF/print1330697024385680
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2250-р від 13.12.2010 «Про схвалення концепції електронного урядування в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2250-2010-%F0
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=90-2006-%F0&p=1317028270737834
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1076-р від 26.10.2011 «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1076-2011-%F0
Категорія: Електронне урядування | Додав: ShuVal68 (28.04.2012) | Автор: Шуляк Валентин Петрович E
Переглядів: 2381 | Теги: электронное правительство, електронний регіон, електронне урядування | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Усі права захищені. Copyright Шпига П.С. © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz