Електронне урядування
Форма входу
Категорії розділу
Інформаційне суспільство в Україні [5]
Теорія інформаційного суспільства [0]
Інформаційно-комунікаційні технології [2]
Освіта в інформаційному супільстві [4]
Законодавство інформаційного суспільства [0]
Інформаційна безпека [0]
Інформаційні війни [0]
Пошук
Наше опитування
Оцініть важливість е-урядування для України
Всього відповідей: 142
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Субота, 17.11.2018, 02:32
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Каталог статей
Головна » Статті » Інформаційне суспільство » Освіта в інформаційному супільстві

Положення "Про електронні освітні ресурси"
 Додаток до наказу МОНмолодьспорту України "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" від 01.10.2012 № 1060

Текст положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
01.10.2012  № 1060

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2012 р.
за № 1695/22007

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні освітні ресурси

І. Загальні положення

 1.1. Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), їх види, порядок розроблення та впровадження.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", "Про авторське право і суміжні права", національних стандартів України ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості", державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

1.3. Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

1.4. ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

1.5. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

ІІ. Основні види та функціональна класифікація ЕОР

2.1. До основних видів ЕОР належать:
електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;
електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;
електронний аналог друкованого видання - електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;
електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;
інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;
депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);
комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;
електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;
електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;
електронна бібліотека цифрових об'єктів - набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;
електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;
електронний підручник - електронне навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі;
електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;
курс дистанційного навчання - інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
електронний лабораторний практикум - інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.
2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:
навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);
методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);
навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);
допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);
контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

IІІ. Загальні вимоги до ЕОР та інструментальні засоби для розроблення ЕОР

3.1. ЕОР повинні відповідати таким вимогам:

  • відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР;
  • наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕОР у професійній діяльності вчителя/викладача;
  • дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-технічних вимог до ЕОР;
  • дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.

ЕОР не потребують обов’язкового дублювання у паперовому варіанті.

3.2. При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об’єктів авторського права і суміжних прав, які регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України.

ІV. Експертиза та поширення ЕОР

4.1. Використання ЕОР у навчально-виховному процесі допускається після проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа згідно із Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319.

4.2. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, які надають вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ до ЕОР усім учасникам навчально-виховного процесу, а також на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                                           О.В. Єресько

Коментар, обговорення, пропозиції.

Це положення є додатком до наказу МОНмолодьспорту України "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" від 01.10.2012 № 1060 Документ z1695-12, чинний, поточна редакція - Прийняття від 01.10.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2012 р. за № 1695/22007


Про структуру Положення

За структурою Положення про електронні освітні ресурси складається з чотирьох частин:
  1. Загальні положення
  2. Основні види та функціональна класифікація ЕОР
  3. Загальні вимоги до ЕОР та інструментальні засоби для розроблення ЕОР
  4. Експертиза та поширення ЕОР
  В Загальних положеннях вводяться поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), мета, призначення. В цій частині також декларується, що Положення має містити порядок розроблення та впровадження ЕОР. Нажаль ніякого порядку розроблення в Положенні немає. Лише у третій частині повідомляється, що "При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об’єктів авторського права і суміжних прав…". Дуже "цінна" рекомендація чи дозвіл. 
  Для порівняння наведених в положенні термінів з термінами в інших нормативно-правових актах радимо переглянути статтю Електронний документ .
  В другій частині Положення наводяться визначення основних видів та функціональна класифікація ЕОР. Через стільки років нарешті ми маємо від міністерства хоча б визначення. Краще щось, ніж нічого. 
  Третя частина Положення "Загальні вимоги до ЕОР та інструментальні засоби для розроблення ЕОР" встановлює, що ЕОР мають відповідати програмі навчального предмета, "дотримання чинних санітарних норм" (?), дозволяє не дублювати їх у паперовому варіанті (взагалі, це у більшості випадків неможливо) тощо. І головне: "При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні (!) інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об’єктів авторського права і суміжних прав". А Конституції та решти законів можемо не дотримуватись?
  І нарешті в четвертій частині "Експертиза та поширення ЕОР" стає зрозумілим, заради чого писалися наказ та положення: "Використання ЕОР у навчально-виховному процесі допускається після проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа". Таким чином задекларована у наказі мета "навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу" у положенні звучить як заборона використання ЕОР без грифу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України!
 
Петро Шпига
кандидат технічних наук
 Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
Категорія: Освіта в інформаційному супільстві | Додав: Petrosem (08.01.2013) | Автор: Петро Шпига
Переглядів: 1853 | Теги: Україна, Положення, заборона Інтернет, Наказ МОНмолодьспорту, Про електронні освітні ресурси | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Усі права захищені. Copyright Шпига П.С. © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz