Електронне урядування
Форма входу
Категорії розділу
Інформаційне суспільство в Україні [5]
Теорія інформаційного суспільства [0]
Інформаційно-комунікаційні технології [2]
Освіта в інформаційному супільстві [4]
Законодавство інформаційного суспільства [0]
Інформаційна безпека [0]
Інформаційні війни [0]
Пошук
Наше опитування
Оцініть важливість е-урядування для України
Всього відповідей: 140
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Понеділок, 28.05.2018, 01:32
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Каталог статей
Головна » Статті » Інформаційне суспільство » Освіта в інформаційному супільстві

Освіта в інформаційному суспільстві

Освіта в інформаційному суспільстві

Автор П.Шпига
Анотація. Досягнення, проблеми, інновації в освіті в умовах інформаційного суспільства.

Вступ

Нині комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі пронизують усі грані суспільного життя, є неодмінним атрибутом діяльності фахівців будь-якої галузі. Вони можуть бути рушійною силою економічного зростання і водночас джерелом нових інформаційних проблем та загроз для держави. В умовах щорічного багаторазового збільшення інформаційних потоків, майже неможливо уявити чітку взаємодію державних підприємств, банківських структур, інших організацій та їхніх співробітників без комп'ютерних засобів телекомунікації. Відбуваються кардинальні зміни майже у всіх галузях суспільного життя та виробничої діяльності держави, пов’язані зі становленням суспільства знань, впровадженням електронного урядування.
Закономірності інформаційного суспільства та освітаІнформаційне суспільство та українські реалії

Про інформаційне суспільство та українські реалії написано в статті Сергія Удовика "Що таке інформаційне суспільство?", витяг з якої є і на цьому сайті (перейти). Для освітніх процесів важливими є такі тези з цієї статті.
Виник якісно новий тип "організації — так званої інтелектуальної компанії. Американський економіст Т.Стюарт зазначає, що її основні фонди не мають матеріальної форми, й взагалі не зрозуміло, кому вони належать і хто відповідає за їх зміст".
"... організаційна форма будується не за бюрократичним принципом, а за принципом адхократії, як зазначає О.Тоффлер — стає "структурою холдингового типу, що координує роботу безлічі тимчасових груп, які виникають або припиняють свою діяльність відповідно до темпу змін в оточуючому середовищі".
"... відбувається децентралізація структури державної влади. Складні інтелектуальні системи вже не вписуються в ієрархічний державний порядок і не можуть бути контрольовані".
"На перше місце виходить не доступ до ресурсів, наявність виробничих потужностей або капіталів, а здатність до нововведень".
"Змінюється функція керівника. Керівник — це вже не людина, яка віддає накази й дає вказівки, а людина, яка відповідає за застосування та ефективність знання. Він, радше, перетворюється на диспетчера, який розподіляє потоки інформації, а не на авторитарного діяча".


Нові освітні напрямки

 

Проблеми викладання комп'ютерних дисциплін

В умовах становлення інформаційного суспільства та впровадження електронного урядування комп’ютерні уміння стали головною складовою майже усіх видів діяльності, а отримані у попередні роки знання швидко застарівають. Такі процеси розширюють й посилюють вимоги до комп’ютерної освіти. Особливої гостроти набувають питання викладання комп’ютерних дисциплін у гуманітарних ВНЗ, оскільки невеликі часові рамки цих дисципліни не дають можливості збільшити кількість навчального матеріалу.
Із останніх публікацій потрібно відмітити статтю К.М. Лавріщевої, в якій проаналізовано розвиток базових дисциплін Computer Science, подано визначення цих дисциплін, їхній зміст і склад, проаналізовано зв'язки і взаємовпливи, досліджено міжнародну програму навчання цим дисциплінам.
У статті Шпиги П.С. розглядаються термінологічні та структурні проблеми викладання комп'ютерних дисциплін на гуманітарних факультетах вищої школи (читати статтю). В цій статті для позначення комп’ютерних дисциплін, науки і техніки замість дослівного перекладу чи транслітерації англійських слів "computer science", "computing education" та "computing" пропонується використовувати терміни "еомлогія" та "еомзнавство". Ці терміни наголошують саме на електронно-обчислювальній основі комп’ютерних та мережних технологій, як базовій складовій для виконання майже всіх завдань професійної діяльності, пов’язаних з обробкою даних, управлінням, комунікаціями.
 

Питання навчання сайтодіяльності.

Нині комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі пронизують усі грані суспільного життя, є неодмінним атрибутом діяльності фахівців будь-якої галузі. Серед сучасних інформаційних технологій особливої ваги набувають телекомунікаційні технології пов’язані з мережею Інтернет та веб-сайтами.
Роботі з сайтами потрібно навчати. Вивчення принципів роботи з сайтами лише через подання теоретичних матеріалів, роботу з пошуковиками та офісним програмами,  не дає необхідних для знань та умінь. Потрібні наочні засоби, які б забезпечили краще засвоєння змісту, формування стійких навичок у студентів.
Перший навчально-тренувальний сайт "Зерна: наука, освіта, аналітика" (http://zerna.at.ua) було створено Шпигою П.С. у вересні 2009 року.
Сайт дозволив теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити можливість створення й практичного використання навчально-тренувальних сайтів, веб-технологій у навчальному процесі ВНЗ.
У січні 2010 року Шпигою П.С. було створено другий спецалізований навчально-тренувальний сайт"Електронне урядування" (http://egov.at.ua).
На цих сайтах перевірялися теоретичні положення і практичні аспекти використання НТС у навчальному процесі.
Детальніше про питання використання НТС у статті:
Шпига П.С. Навчально-тренувальний сайт викладача як інноваційний компонент сучасної освіти // Інноваційний розвиток освіти України, закордонний та вітчизняний досвід інтеграції до Європейського освітнього простору: Зб. матеріалів VІІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф., Київ, 24-25 травня 2011 р. – К.: МНТУ, – 2011. – C. 109-214.
У цій статті наводяться ткі визначення сайту та навчально-тренувального сайту.
Сайт (site) або веб-сайт (website) — це сукупність веб-сторінок з URL-адресою, розміщених і доступних в мережі Інтернет, призначених для перегляду та взаємодії з контактером за допомогою спеціальних програм — браузерів, яка має свого власника. Сторінки сайту, як правило, об'єднані як за змістом, так і навігаційно, можуть мати обмеження в доступі.
Навчально-тренувальний сайт (drill-and-practice site) — інформаційно-освітній веб-сайт (портал), що розташований в мережі Інтернет, управляється викладачем, містить навчально-методичну інформацію і призначений для демонстрації механізмів та отримання практичних навичок створення, підтримки, управління, наповнення, редагування сайту, оцінки матеріалів і користувачів, отримання та публікації різнопланової інформації. Основною відмінністю навчально-тренувального сайту (НТС) від освітнього є його орієнтація на отримання і закріплення практичних вмінь та навичок роботи з сайтами зареєстрованими користувачами. Тобто, НТС є не стільки сучасним інформаційним каналом, засобом доступу до актуальних інформаційних ресурсів, скільки засобом отримання навичок сайтової діяльності й підвищення сайтової компетентності студентів.

Роль бібліотек в освітньому процесі

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства диктують необхідність все більш широкого використання у навчальному процесі вузів інтернет-доступу до ресурсів бібліотек. Поряд із традиційними паперовими, майже у всіх бібліотеках ВНЗ існують електронні каталоги і бібліотечні сайти, збільшується кількість електронних підручників, розвивається дистанційна освіта. Особливе місце в навчальному процесі займають веб-сайти бібліотек, які забезпечують цілодобовий доступ користувачів до бібліотечних ресурсів, пропонують додаткові можливості пошуку інформації (по ключових словах, тегах, слову з назви, видавництву, колективному автору тощо) та інші послуги, більшість яких реалізувати у паперовій формі неможливо. В статтті Шпиги П.С.розглядаються питання створення, підтримки, реконструкції,збереження стабільності сайтової діяльності (сайтобудівництва) бібліотек ВНЗ (читати статтю).

 

Література

  1. Сергій Удовик. Що таке інформаційне суспільство? (Дивитись)
  2. Лавріщева К.М. Кібернетика, інформатика та програмна інженерія: аспекти розвитку// Пробл. програмув. — 2010. — N 1. — С. 3-14.
  3. Шпига П.С. Термінологічні та структурні проблеми викладання комп'ютерних дисциплін на гуманітарних факультетах вищої школи // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. – К.: ДАКККіМ, – 2010. – C. 200-202. (дивитись)
  4. Шпига П.С. Питання розвитку бібліотечних сайтів вищих навчальних закладів // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства:  Матеріали другої наук.-практ. конф., Львів, 23 вересня 2010 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. — С. 53-60. (дивитись)
  5. Шпига П.С. Навчально-тренувальний сайт викладача як інноваційний компонент сучасної освіти // Інноваційний розвиток освіти України, закордонний та вітчизняний досвід інтеграції до Європейського освітнього простору: Зб. матеріалів VІІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф., Київ, 24-25 травня 2011 р. – К.: МНТУ, – 2011. – C. 109-214. (дивитись)
 

Категорія: Освіта в інформаційному супільстві | Додав: Petrosem (26.05.2011) | Автор: Петро Шпига E W
Переглядів: 3016 | Теги: Навчальний, Тренувальний, Освітній, навчально-тренувальний, інформаційне суспільство, Освіта, Досягнення, проблеми, інновації, сайт | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Усі права захищені. Copyright Шпига П.С. © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz